בס"ד יש אנשים הלומדים היסטוריה שאחרים עשו ויש העושים היסטוריה שאחרים ילמדו עליה 1954)    (ממפקדיו של אריק שרון