בס"ד זהו שיר על יום של אור כל רגש רע מיד אקבור ואל גופי שמחה תחדור אל המקור ציוץ ציפור על החלון בחוץ יש ילד עם בלון אתרווח בסלון אפתח וילון בחוץ שמים תכלכלים באופק עננים עולים ועל הים שוקטים גלים מי ים צלולים כן זה היום וזה הזמן הכל שריר ומתוקן ועץ גדל סביבו יש גן גדל אילן..