אביתר ל

מה יש לספר? את סיפור חיי? עדיף לשמר... בן 22

יש הערות??

"משפחת מתנחלים" ציטוט

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה