אביתר ל

מה יש לספר? את סיפור חיי? עדיף לשמר... בן 22

ריחוק מ... עצמי?

נפילה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה