אביתר ל

מה יש לספר? את סיפור חיי? עדיף לשמר... בן 22

נפילה

עוזב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה