האומץ הוא לא היעדר פחד, אלא הוא הפחד עם רצון להמשיך.