במקום כ"כ מדהים במדבר, נחה לה גופתה של הנערה שהחליטה לשים קץ לחייה. דווקא פה, במדבר.