באותם רגעים של קרבה חשתי את עוצמת האהבה ניסיתי למצוא את אותה הנקודה שמקשרת בין נפשי לנפשה.