וכשכל כך התגעגעתי יצאתי לחפש תחת אבן ואולי על ספסל ניסיתי לקרוא בקול צעקתי ורקדתי כִּמטורף (שקיעה טרופה) ללא עונה. לִכשחזרתי שטפתי נוצותיי במֵי ורדים ונשכבתי בַחלום מצאתיך רוכנת לוחשת חלוּשה באזניי "חיפשתיךָ גם אני, ועכשיו בין מציאויות שונות מצאתיךָ. אינך דומה ולא מאכזב לכן רק שמור את אותו הלחש ובאבן הבאה, בספסל הקרוב בסופה של שקיעה מוּטרפת תדע- אותי".