מחכה בפינה לא

לשתות ולהזות

שומרת נגיעה

מוכרת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה