מחכה בפינה לא

לשתות ולהזות

מוכרת

חוזרת בשחור

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה