מחכה בפינה לא

לשתות ולהזות

תרגום לשיר עגום

שומרת נגיעה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה