וברגע של שלווה אני אוספת את עצמי את כל כולי למשהו אחד קטן. משהו שמכיל הכל הכל. את רגשותיי את מחשבותיי את מעשיי את כוונותיי. וברגע שכזה ליבי גועש ליבי רועש כולי רצון וציפיה לאחד היחיד שיבוא לגאול להוציא מהשאול לאחד שאתקדש לו ואומר לו: "כולי שלך, רגשותיי מחשבותיי מעשיי כוונותי."