לא רוצה שיקבלו אותי בתור משו מובן מאליו. רוצה שיתגעגעו. שירצו. אבל זה לא הולך לי. ניסיתי להעלם. ניסיתי לאיים. אבל כלום. כאילו שברור שאני אהיה פה תמיד תמיד. למרות הכל. ואני לא. אני מבטיחה לכם שלא. אתם עוד תראו. מבטיחה.  ושלא תגידו שלא אמרתי