מצפה לרגע

בו ההצגה תיגמר

ואוכל לקוד קידה

להודות לכולם

על הגעתם

ולחזור

אל מאחורי הקלעים.