כל אחד והעולם שלו. כל אחד והיופי שלו. יורדים מדי פעם כדי להעיף מבט בעולם שמשותף לכולם ומגלים שהעולם המשותף, המציאות, לא יפה וטהור כמו העולם הפרטי האישי, אז למה להיות בו? ועולים חזרה כל אחד לעולמו שלו. כל אחד לבדידות שלו, לעצבות שלו. מוקדש לזאתי שיש לה את העולם הכי יפה