מביטה בך, את מביטה בי, את משפילה לפתע מבט ואני מנסה לגלות משהו נתסר משהו שלא נאמר... משהו שרואים רק בעיניים, רק אצלך.