יש במוות משהו דורש דורש קפיצה דורש קרבה יש במוות משהו ממני.