במקום בו השקט בעל נוכחות יתרה,

אתמלא.

הגיגַי אינם ברשותי

ואף לא בחזקת בני אנוש אחרים.

הוא לבדו שולט במילותי,

וחוץ מרצונו

דבר לא יעשה (יכתב).