נאבדת בתוך בּליל התחושות,

משתגעת מהשקט

ולא סובלת רעש.

 

היכן היא אותה

מחשבה צלולה

שמעמיקה

עד מקור

שִברוֹנוֹתַי הגדולים?