בשעות שהן כבר כמעט בוקר יש חשיכה חשוכה יותר השֶקֶט ניהיה פתאום שַקֶט יותר. בשעות שהן כבר כמעט בוקר נפשי משוטטת במרחקים.