ליבי מלא רצון לאבוד, לא להיות, להעלם.. ליבי ריק מתוכן ריק מרגשות ריק מעצמי ליבי נשבר.