(בעקבות לימוד הרב קוק)

 

 

ארץ החמדה

מתמוססת

מבין אצבעותינו.

נפשי נטרפת

מכיסופי גאולה.

 

תפילה ודמעות.