אני חוזרת למדבר ובליבי אני מרגישה כמו חוזרת אל אהוב לשעבר.