הודיה -

אוהבת לחולל בכרמים, או גם סתם על רצפת פרקט או על דף נייר

ריקודו העדין של קרבן בין-הערביים

על נהרות בבל

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה