בין אדמה לאדם

זורמים נהרות שוצפים של

דם

שועלים 

מזינים  בהם טירופם

 שבר בת עמי לא יתאחה

כשאדם זאב

לאדם

הארץ לא תשקוט

כשהיא תבער בכאב החם

של החינם. של

ה

חינם