בס"ד אבי מלכי עזור לי לצרור את רוחות החג החזקות ולפעמן בקרבי בכל עת שיסתם האוויר עשה שלא אשוב אל המקום בו עמדתי לפני שניצבתי למרגלות כיסא כבודך עזור לי לעזור לעצמי לאזור גבורה נוכח רצונות שהם שלי אך אינם לי עשה שאמצא ניצוצות מן הקודש החי, המפעם מתוך תקיעה, זעקה בתוך אפרוריות החול המתמשך עזור לי להמשיך לעוף על אף הכובד המושכני מטה שלא אבגוד בשבועתי אשר נשבעתי לפניך שלא אעשה הרע בעיניי ובעינייך עשה שלא אשוב לאותה הדרך אלא לאותה אחת שאין בה את השקר, והמכאוב הרע.