הגשם שמציף את הבית בחום לא יוכל

לצמצם

את המרחק בין

אצבעות השוקולד שלך

ללחי האפרסק שלי

נהרות של קפה לא יוכלו להמס

את קוביות הקרח של השתיקה

המסתחררת לעיתים, סביבנו

 

והקונצרט המוסיקלי של קצב הטיפות

על חלוננו

לא ימלא את חללי הבטן

הריקים

של רעב אהבתנו