כמה שהן יפות
צעדן בטוח על גשרי ההבטחה הרעועים
רוצות לנעוץ יד רכה בתוך שמים תכולים
פנים רעננות, ננערות מהבלי עולם
לו יכלו היו חובקות את כל הצער כולו ונושקות לו לרגע
אולי היה נרגע, או מתעייף ונרדם


כמה שהן יפות
רוצות, שואפות, חולמות, כואבות
"טיפשה, מכוערת, חסרת רגישות, אנוכית" 
מלקטות פירורי אהבה כקבצניות רחוב
וכמיהתן על יצועי הלילה הנה בסך הכל
רצון פשוט של השלמה