לביא זוהר

"כשרוני בפוטנציה, לא משקיע מספיק"

Heaven is somewhere out there, but you are too afraid to seek

Younger Days

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה