לביא זוהר

"כשרוני בפוטנציה, לא משקיע מספיק"

Most Beautiful

Heaven is somewhere out there, but you are too afraid to seek

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה