בוא לילה

כסה בשמיכת האפלה

את מכאובי היום

   שלח מיסתורין

אל הלב החשוף

הצת את כוכבי הרקיע

להאיר

דרך אבודה

פזר איוושות רוח של  שלווה

על פני ההרס והמרה

 

בוא לילה

הבא ארוכות לגדמים

קטיפה שחורה של שכחה ורחמים