נאחזת באמת בכל כוחותיי כאילו הייתה זו טיפת האוויר האחרונה.והצביעות ,הצביעות מאיימת להאפיל על האמת שלי.רוצה לבכות לצעוק לצווח על רוע ועל כאב .רוע- כל כך הרבה רוע .החיות זוכות לרחמים יותר מבני האדם.אבסורד מציץ מכל פינה מביט  וצוחק .צוחק על האמת שלי הוא אומר לה שהיא עוד תמימה ומוסיף בלגלוג "כשתגדלי תביני" .תביני שכדי לשרוד תצטרכי להשתנות.והיא-האמת שלי בחיוך מבויש אך אמיתי עד כאב מסבירה לו שאם תשתנה לא תהיה היא .תהפוך להיות שקר והוא הרי אויבה.אנשים ספק אוטמים את אוזניהם ספק אינם שומעים את  זעקתי כי מילאו את אוזניהם בשינאה .והיא השינאה לא משאירה שום פתח .סוגרת כל חריץ שחלילה לא תחדור אהבה.עצוב.עצוב עד כאב.הכאב  לעיתים מחליש לעיתים נותן עוד כוחות להילחם.להילחם על האמת שלי.