בס"ד לא בחסד ולא ברחמים כי אם בזכות המעשה והרצון אשר נעמוד מלפניו כי הטוב אינו מיטיב ברחמיו אלא בזעת אפינו בעמל אשר נשמח בו ובתפילה אשר מתוכי ארקדנו.