בס"ד ילדה יפה ומלוכלכת עם שתי כתפיים כחולות- כמו השמיים שהיו כחולים עד שהשחירו כראי מול הזוועות לו רק יכלו הכתפיים להצמיח כנפיים והכחול היה צובע מחדש את השמיים אז היא הייתה נשארת ילדה יפה והמלוכלכת היה צונח חזרה לאדמה משם בא משם באה לשם הלכה כי היו לה רק שתי כתפיים כחולות ופנים יפות יפות ומאוד מלוכלכות. ושמיים שחורים היו עדים לחשו: "תמררררררר..." לתוך עפר שלא נגמר...