אֶניָה זוק

10% ממה שקורה בחיים אינם בשליטה. 90% הנותרים זו התגובה שלנו לאותם 10%.

ואהבת

כאב כרוך בזכרון

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה