אֶניָה זוק

10% ממה שקורה בחיים אינם בשליטה. 90% הנותרים זו התגובה שלנו לאותם 10%.

מילים שלא העזתי לומר

מי קונה את מי?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה