"נשים דעתן קלה עליהן" [קידושין מט[

                                                     רש"י: דעתן קלה עליהן -שנוחות להתפתות [שם]

 

עומדת בחלון ראוה

מתבוננת בזה שמולי,

בוחנת לפני ולפנים

סובבת מכל הכיוונים,

בודקת סחורתי היטב,

יודעת,

שנוחה להתפתות אני.

והוא,

בקלות בלתי נסבלת,

בלי הסכם, בלי דין ודברים,

יום אחד יבוא ויקנה אותי

לא יותר מאשר במילים.

מה אעשה

ויודעת

שנוחה להתפתות אני?

 

שבט תשע"ב