עוּבּר לְאִמַה

דם מִדמה

קשׁוּרה בְּטבּוּרה

פְּעוּטה לְהוֹריה

נְערה לְעצְמה

מְאוֹרסה לְארוּסה

 אסוּרה לכּל 

 מְקוּדֶשֶׁת לְאִישַהּ

אִישׁה טְהוֹרה

אִישׁה מְעוּבּרה

אֵם לְעוּבּרה

דם מִדמה

 

 

 

 

באהבה לאמא שרק לא מזמן היתה ילדה