הו   א-ל   שבשמים ובארץ
אמור נא לי --
היכן הוא?           
הרי ממך דבר אינו נסתר.

אמור נא לי א-לי
מדוע?
מדוע לא הפגישתנו עד עתה?

--
חקרני א-לי כעת
ודע את אשר לי בלב,
כי רוצה לבבי לדעת
מדוע זה הוא מתעכב.
ודע,
לא לשווא מבקש הוא לדעת,
לא לשווא הוא מקשה בִּשְׁאֶלוֹת
כי יודע הוא היטב וידֹעָ:
לכל קשר יש שני קצוות.
 

סיון תשס"ו