לא אשכח אותך אף פעם / א.וזניסנסקי (תרגום)

 

עם שחר אותי תעירי

יחפה אותי תלווי

לא תשכחי אותי אף פעם

שוב אותי  לעולם לא תראי.

 

מסוֹכֵכת מפני מהצינה

וחושבת  לעצמי:  א-ל עליון

לא אשכח אותךָ אף פעם

ואותךָ לא אראה לעולם.

 

פקוחות, אך דומעות ברוח

עיניים ריקות מתקוה

לחזור, אומרים סימן רע הוא

ואותךְ לא אראה לעולם.

 

תרעדנה בהתעלות חסרת טעם

המילים העפות הנישנות:

לא אשכח אותךָ אף פעם

ואותךָ לא אראה לעולם.