אבדה

תקוה,

לא מזמן

כאן.

המוצא הישר

מוזמן.

אין בה יותר

עניין.