ספק

 

הוא מתקרב אלי

רוחש סביבי

מרגיש בי טרף קל.

הוא מטפס במעלה הגב

ומזדחל לו לאיטו בעורקי.

שולח יד ועוד אחת

ומתמקם בנוחיות

שם בראשי.

לופת מחשבותי

לוכד ברשתותיו חיי,

ואז כבר שום דבר אינו ודאי

ולא ברור לְמה - חיים, לְמה חיי