היכן אתה?

אנא ענה לי,

אל נא תיתן לי לשוטט עוד ברחובות

כה עייפה אני

מטה ליפול לארץ

ומהארץ אין מי שיקימני לעמוד.

 

אנא הקש, הקש נא על הדלת

הקש חזק לבל אחטיאך...

בהיקשך - אומר לך

הנני

ובוא בעת תאמר לי

גם אני

[אור לכו´ מנחם-אב]