בס"ד

ריבון המעשים

מסובב הסיבות

איני שואל מדוע.

 

בורא כל היקומים

אדון העולמות

שואל אני לשם מה.

 

שותף בבריאתי

אבי מולידי

אחריש מולך כנוע

 

מחזיר נשמתי

בכל יום תמיד

אודה לך ללא נוע

 

מלך נאמן

מקיים אמונתו,

הרבה,

הרבה

בי

אמונתך

*