חוט של געגוע נמשך והולך

מקצה העולם ועד קצהו.

מלאה הארץ כיסופים ועצב רב.

שנות אור אב מחכה לשוב בניו.

שנות דור בן משתוקק לראות פני אב,

לראות פניו, להראות שוב בפניו

להצנטף שוב בחיקו

לחוש שנית את קירבתו

שלעולם, רק לעולם לא יעזבו.

לו רק אפשר הלב נקרע ממקומו.

כלב של בן יתום - מלא נהי

רק עוד פגישה, רק עוד מבט, לו רק יהי

 

 

 

בהשראת חודש אב-הושלם היום, יום פטירה של סבתא הניה.