תכלית יגיעתו של השטן אינה להביא את האדם לידי עבירה,

אלא להביאו לידי עצבות על שהוא חוטא וחוזר וחוטא.

כך הוא לוכד את הנשמה העלובה ברשת היאוש.

גוג ומגוג/ בובר בשם החוזה

 

ניצוץ של תקוה, של תשובה

מופיע ונעלם

מופיע ונעלם.

חשוך כאן למטה.

ממכר הוא החושך-

עד כי נדמה שאין קיום בלעדיו.

ושוב ניצוץ מבליח

 

אבל החושך עוצמתי,

משכנע הוא:

אין ניצוץ ואין תשובה.

אין זה אלא תמימות ילדותית,

המצאה של מתחסדים.