כבולה ללא שלשלאות

ואסורה ללא סורג

קשורה ולא בחבלים

סגורה ולא תחת בריח

 

קשורה ולא באונס

אני כבולה לטבוּרֵךְ רק מרצון

הן אסירה אני שלא מעונש

הן אסירה שלָךְ אני, ציון

 

החבלים  הם שורשים,

והבריח אדמה,

והסורג הוא אור מקיף

והגדר שבועה.

 

 

 

 

חשוון תשע"ב