אותו אשר איבד אדם 

ישא תמיד את כאבו איתו.

 רק עם המוות הוא יפסיק לכאוב.

כאב כרוך בזיכרון עמום

כמו נחש המתפתל על צווארו,

סובב, מכיש, חונק, מרעיל דמו.

משאיר חלל ופצע בלכתו