אוֹתָך אהבתי - רגש זה אֵלַיִיך

אולי לא תם עוד לגמרי בְּנִשְמָתִי,

אך זה - שלא יטריד מַחְשְבוֹתַיִיך,

לְהַטרידֵך - אין זאת היא מָטְרָתִי.

 

אָהַבְתִיךְ בלי תִקווה, בלי אומֶר,

עִתים בּוּשה, עִתים קנאה בפנים סוגֵר.

אָהַבְתִיךְ בְּכֵנוּת, בְּעֲדִינוּת, בְטוֹהַר,

וּרְצוֹן הַשֵם - כָּך יֹאהָבֵך אַחֵר!