הצל שלי לוט בערפל

ומהלך בין החיים בחשכה.

צופה בהם כמו קבצן אבֶל

כַּמֵה לרגע של חיבה.