בס"ד

 

רעב בי עמוק

לדבר מה לא מוכר,

לטעם.

צובט הוא בבטן ומנקר בלב,

כורה בתוכי רִיק.

משליך תוכי חוצה,

ממלא אותי רפש

ולא מוצא מנוח.

לא מבין, את הטעם.

לא מבין - כי קרוב אלי

הדבר מאוד,

ורחוק , רחוק מיני ים.