איני יודעת מי אתה,

אתה דווקא מכיר אותי היטב.

אני מכנה אותך בשלל שמות

ומפקידה את כל משאלותי .

הינך שומר כל הסודות כולם

סגורים בתוך תיבה אילמת

עד עת יבוא בהם חֵפצֶךָ

עד עת יבוא חפצי בהם.

 

איני יודעת מי אתה,

יודעת הנני מי אתה לא.

איני יודעת מי אתה

אלא לפי מה שהנני.

 

כל כך קרובה אליך

ובין רגע כבר לא שם.

חולפת מרחקים

במהירות של אור,

אותו אחד גנוז.

לעולמים?