שיר על אהבה / נ. דוריזו

 

לאותה הצומת כבר אין לי

עוד סיבה אמיתית למהר.

לחיות בלי אהבה אולי היה פשוט יותר...

אך כיצד בלי אהבה אשאר?

 

אהבה תאכזב מאה פעם

תאבד את יוקרה בעיני,

ואפילו תהפוך לצער-

בלי אהבה מהם בעצם חיי?

 

ואולי לא הייתי צריכה

לקראתו למהר עשור ...

לעולם לא הייתי אוהבת,

אך כיצד בלי אהבה לחיות?