בס"ד

 

 

והנה, שוב הן מצטלבות דרכנו.

לו רק נשקו הן זו הפעם

 

עולם נסתר- ומתגלה

עולם ניגלַה - ומסתתר

ושוב. ושוב הן נפרדות.

 

מי יאמין

רחוק כל כך הן נשזרות

נגלֶה עם הנסתר נקשר

בעבותות בלתי נראים

ושם, מי יאמין, לא רק נושקים.

רק לא נושקים בזו הפעם.