בטרם עת

טעם חטא לא טעמתי,

עוגמת בושה לא חשתי,

כאב חרטה לא נשאתי,

קבלה לעתיד לא נשבעתי,

ומאהבה מעולם לא שבתי.

 

וברבות הימים

טעם החטא טעמתי,

עוגמת הבושה חשתי,

כאב החרטה נשאתי,

קבלה לעתיד נשבעתי,

כמה נשבעתי.

רק מאהבה טרם שבתי

 

המלך בשדה אלול תשס"ז